Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids om te downloaden en te bekijken.

Schoolgids

Beleid toelating / verwijdering

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom aannaam en weigering / schorsing en verwijdering. Daarnaast is er een stappenplan conform de afspraken binnen het SKBG verband.

Beleid toelating

Beleid verwijdering

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan wordt gelezen hoe de zorg aan leerlingen wordt georganiseerd. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Schoolondersteuningsplan

Gedragsprotocol

Wij vinden dat we samen, als ouders, leerkrachten en kinderen, zorg moeten dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het gedragsprotocol. Leer hierover meer in ons gedragsprotocol

Gedragsprotocol

Calamiteitenplan

Aandacht

voor ieder kind!

Ouder groep 3