Ouderraad en -bijdrage

De ouders van onze kinderen kunnen lid worden van de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging bestaat uit 9 ouders en is een zeer actieve groep, die samen met andere ouders, de helpende hand biedt bij allerlei buitenschoolse activiteiten. Om deze te bekostigen vraagt ​​de Oudervereniging van de ouders een financiële bijdrage. Deze gelden worden beheerd door de Oudervereniging.

U betaalt een vast bedrag voor uw kind en daarmee is dan ook het schoolreisje betaald. Alleen de ouders van de kinderen van groep 8 vragen we om een ​​extra bijdrage te betalen, als bijdrage voor het schoolkamp. Heeft u interesse en / of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met een van de ouderraadsleden of door te e-mailen naar n.tekoppel@skbg.nl

Activiteiten

De oudervereniging houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslissen niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad . Iedere ouder van verzorger is lid van de vereniging en kan zich verkiesbaar stellen om de activiteiten te organiseren.

  • De oudervereniging (of afgevaardigde) overlegt meerdere per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en / of de directeur.
  • De oudervereniging ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten als de kerstviering en sportdagen.
  • De oudervereniging houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.

Contact

Heeft u ideeën voor de oudervereniging? Wilt u weten wie er in de organisatie zit? Of heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via de onderstaande knop. Dan wordt uw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

Aandacht
voor ieder kind!

Ouder groep 3

gogoanime