Communicatie

De Vlier Winterswijk 017

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en onze school verloopt via Socials Schools. U ontvangt hier de nieuwsbrieven, de leerkracht kan een bericht aan de groep sturen, etc. Ook staat hier de jaarkalender met alle activiteiten en vrije dagen. Het is ook mogelijk om een ​​één-op-één gesprek met de leerkracht van uw kind te voeren. Via deze app zijn ook de afspraken voor ouderavonden en -gesprekken te zien. Berichten en nieuws over de school of oudercontact-momenten zijn allemaal te verkrijgen via de app. 

Voor een kennismakingsgesprek en andere vragen is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Als u nog vragen heeft, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.

Met veel plezier

naar De Vlier!

Ouder groep 5&7