Klachtenregeling

Onze klachtenregeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te zorgen dat een klacht goed afgehandeld wordt. De aard van de klacht kan erg uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie en pesten. Neem bij klachten of vragen over de procedure gerust contact met ons op.

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de leerkracht van de stagiair begeleider. Als dat niets oplost, dan kan de directeur erbij betrokken worden. Als dit niet werkt, kan er doorverwezen worden naar een intern of extern vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling

De Vlier Winterswijk 007

Met veel plezier

naar De Vlier!

Ouder groep 5&7