Scholen op de kaart

Op de website 'Scholen op de kaart' worden scholen vergeleken op basis van cijfers. Denk dan bijvoorbeeld aan het leerlingenaantal, de Citoscores en het eventuele verloop. Op deze site vindt u informatie over alle scholen in Nederland en dus ook over De Vlier.

De gegevens zijn van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast kunnen scholen ook zelf unieke en persoonlijke informatie of toelichtingen bijvoegen. Bekijk de scores van onze school.

Vind De Vlier op de kaart

Scholen Op Kaart

Met veel plezier

naar De Vlier!

Ouder groep 5&7