Kwaliteit

Leerlingenzorg Leerlingenondersteuning

Leerlingondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband Oost Achterhoek, stichting Brevoordt, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de behoefte van de mogelijk leerlingen. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Als school beschikken we over de kennis en vaardigheden voor een goede basis voor onderwijsondersteuning. Onze leerkrachten kunnen dat bieden.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die uw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Onze school is uitstekend in staat om maatwerk te leveren en we brengen dan samen de ondersteuningsbehoefte in beeld.

De Vlier Winterswijk 062
Leerlingenzorg Plusklas

Expertise

Onze leerkrachten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, te weinig zelfvertrouwen, angst, ADHD, allergie├źn of eventuele hulpbehoeftes. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op divers gebied. Als er extra ondersteuning nodig is, dan vertrouwen wij als school op ons netwerk. De Vlier zorgt zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier.

Iedereen mag

zichzelf zijn

Ouder groep 6