Ouders

Samenwerking met ouders

Wij geloven sterk in ouderparticipatie en werken graag samen met ouders. Het kan voorkomen dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen.

Een Ondersteuningsteamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd. Als school staan ​​we in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het samenwerkingsverband en dus het ondersteuningsteam van diverse scholen. 

Interne begeleider (IB)

Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek 'ouder, kind en school'. Heeft u vragen van kwesties over opvoeden? Wellicht kunnen wij u helpen? Vanwege ons uitgebreide netwerk spelen wij de vraag makkelijk door naar een goede specialist. Onze IBer helpt en begeleidt u hierin graag!

Ouders Ondersteuning Voor De Ouder

Ouderraad

De oudervereniging van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en bekostigen. De ouderraad bestaat uit ouders en zij bepalen samen hoe het budget besteed wordt. Zij kiezen in samenwerkingen met de leerkrachten ook de activiteiten uit.

Meer over de ouderraad

Jaarkalender

In Social Schools staan de data van schoolvakanties, feestdagen, studiedagen en de eerste schooldag te bekijken. Daarnaast maken we daar ook melding van ouderavonden, open dagen en andere bijzondere activiteiten.

Aandacht

voor ieder kind!

Ouder groep 3