Kinderoefentherapie Oost-Gelre begeleidt kinderen bij de motorische ontwikkeling. Een kinderoefentherapeut biedt hulp bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten, houdingen en bewegingen van uw kind. Denkt u als ouder(s) wel eens; Wat struikelt zij toch vaak!! Hij moet toch kunnen fietsen? Waarom krijgt zij het zwemmen niet voor elkaar? Heeft hij dan echt moeite met schrijven? Eet niet met je handen, je hebt toch bestek!! Aankleden kun je zelf, daar hoort ook het veterstrikken bij! Zij vind het gymmen echt niet leuk, maar waarom? Dit zijn enkele voorbeelden die ik in de praktijk vaak tegenkom. Dit kan frustraties geven voor zowel ouder(s) als bij uw kind, waar hij/zij echt niets aan kunnen doen, waar ik ze mee kan helpen. Soms weten kinderen niet hoe, of krijgen zij het motorisch niet voor elkaar om tot succes te komen. Deze motorische problemen geven een negatieve invloed op het dagelijks functioneren van uw kind. Sinds 2020 is er een samenwerking tussen daltonschool de Vlier en kinderoefentherapie Oost-Gelre. Wanneer er nu een motorische hulpvraag ontstaat vanuit de ouders of leerkracht kan met toestemming van ouder(s) uw zoon/dochter gratis op school op deze hulpvraag worden gescreend. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld op deze hulpvraag. De kinderen die aangemeld zijn voor de therapie hebben na enkele oefensessies op school, spelenderwijs en met veel plezier, al vele nieuwe motorische vaardigheden eigen gemaakt. Het doet mij goed om vele positieve reacties vanuit de ouders en het lerarenteam terug te horen en dat zij ook deze veranderingen bij het kind duidelijk terug zien. Meer weten over kinderoefentherapie of uw kind aanmelden? Kijk op www.kinderoefentherapieoostgelre.nl of vraag de leerkracht voor aanvullende informatie.

gogoanime